O systému WebIssues

Version: 2.0.5Copyright © 2006 Michał Męciński
Copyright © 2007-2020 WebIssues Team

Tento program je svobodný software: můžete jej šířit a / nebo upravovat podle podmínek GNU Affero General Public License, vydávané Free Software Foundation, buď ve verzi 3 licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.